Unknown

“Culturele leiders zijn mensen die durven te ontdekken wie ze echt zijn en die een positief verschil willen maken in de wereld”

YCL is er voor en door JONGE mensen

YCL is er voor jonge mensen, twintigers en dertigers, die niet op ‘automatische piloot’ door het leven willen gaan, maar open en eerlijk naar zichzelf durven kijken en willen groeien als persoon. Persoonlijke ontwikkeling staat centraal in het YCL-verhaal. Getrokken door enkele enthousiastelingen in verschillende werkgroepen, steunt YCL op vrijwillig en vrijblijvend engagement.

YCL is samen OP ZOEK gaan

Hoe goed kennen we onszelf? Kunnen we ten volle onszelf zijn? Hoe kijken anderen naar ons? Kennen zij onze échte ik? Hoe kunnen we onze kwaliteiten in de wereld brengen en hiermee onze maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen? Wat ons in YCL verbindt, is de nood om af en toe stil te staan bij deze vragen. Hoe we ook van elkaar verschillen, de zoektocht naar wie we écht zijn en hoe we bewust in het leven kunnen staan is wat ons samenbrengt en vormt de basis van YCL.

Om stil te staan, afstand te nemen en naar onszelf te kijken is moed nodig. We zijn ervan overtuigd dat we pas met onze échte ik naar buiten kunnen komen als we onze sterke en zwakkere kanten, onze drijfveren en remmingen beter leren kennen. We voelen aan dat dit nodig is om ten volle in het leven te kunnen staan, bewuste keuzes te kunnen maken en ons leven in handen te kunnen nemen.

YCL is een POSITIEF VERSCHIL maken

Stilstaan bij wie we zijn, brengt ons bij vragen over wat we willen betekenen. We worden geraakt door wat er om ons heen gebeurt en willen ons steentje bijdragen. De zin om ons maatschappelijk te engageren, kan op verschillende manieren vorm krijgen. YCL wil dit proces op drie manieren ondersteunen: 

Ten eerste door workshops aan te bieden die bruikbaar zijn in het dagelijks leven. Zodat de verworven inzichten en vaardigheden ingezet kunnen worden in de persoonlijke en professionele context.

Ten tweede door deelname aan sociale projecten te faciliteren. We engageren ons om jaarlijks een activiteit te organiseren waarin we als groep een bijdrage leveren aan de samenleving. Deze activiteiten zijn laagdrempelig en geheel vrijblijvend. Iedereen is welkom om samen de handen uit de mouwen te steken binnen een ontspannen sfeer. Naast een manier om elkaar terug te zien en (beter) te leren kennen, biedt de deelname aan een project tal van persoonlijke leer- en groeikansen. We werken hiervoor samen met verschillende sociale partners.

Ten derde door een platform te creëren waar maatschappelijk geëngageerde mensen elkaar kunnen ontmoeten en inspireren.

We hechten hier belang aan omdat we geloven dat persoonlijke ontwikkeling pas écht zinvol is wanneer we met onze authentieke ik de wereld in gaan. Om andere mensen te ontmoeten, te raken, te helpen, te inspireren,…

YCL is een PLATFORM

YCL wil de zoektocht faciliteren door op gezette tijdstippen activiteiten te organiseren.  We willen tijd maken om samen te komen en bewust stil te staan, in een sfeer van vertrouwen en openheid. We willen een plaats zijn waar écht contact centraal staat. Een veilige haven, waar jonge mensen elkaar respectvol en oprecht een spiegel durven voorhouden. Het is immers onze overtuiging dat we veel kunnen leren van elkaar.

YCL is een “open groep”, waar in- en uitstappen kan, een pauze nemen ook. Om ervoor te zorgen dat de open groep een veilige omgeving blijft, vinden we het belangrijk dat iedereen onze gedeelde waarden respecteert. Voor onze activiteiten gaan we op zoek naar geschikte locaties en laten we ons begeleiden door mensen met experstise en ervaring. We streven ernaar een kwalitatief sterk aanbod te doen. Daarbij doen we ons uiterste best om de kostprijs zo laag mogelijk te houden.